Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdroje dat

 

Literatura
 
1. HONS, Osvald. Zaniklé obce kolem Ralska. 1. vyd. Kuřívody: Město Ralsko - TYPOS, 2014. 511 s. ISBN 978-80-260-6779-5.
 
2.   KOVAŘÍK, Jaroslav, KRČIL, Milan, PRÁŠIL, Petr,  ŠŤASTNÝ, Jiří. Ralsko na starých pohlednicích. Hostivice: Petr Prášil - BARON,  2014. 192 s. ISBN 978-80-86914-79-4.
 
3.   BLAŽKOVÁ, J. (1997): Vznik vojenského újezdu Ralsko.
In: Vlastivědný sborník Českolipska. Okresní vlastivědné museum Česká Lípa, s. 9-46.
 
4.   HONCŮ, M. (1998): Biologické a krajinné hodnoty území  bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. In: Geografie – Sborník ČGS, 103, č. 3, s. 171 - 189.
 
5. CHYTIL, A. (1930): Chytilův místopis Československé republiky. 
    3. vydání, Praha.
 
6.   PECHÁČKOVÁ, I. (1998): Osídlení a obyvatelstvo.
In: Geografie – Sborník ČGS,103, č. 3, s. 237 – 252.
 
7.  POŠTOLKA, V. (1998): Revitalizace a nové využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. In: Geografie – Sborník ČGS, 103, č. 3, s. 156 – 170.
 
8.   Retrospektivní lexikon obcí České republiky 1850 – 1970, FSÚ, Praha 1978.
 
9.   RŮŽKOVÁ, J., ŠKRABAL,J. a kol. (2006): Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005. 1. vydání, ČSÚ. Praha, 759 s. ISBN - 80-250-1310-3
 
10. SDRUŽENÍ NÁHLOV (2005): Probouzející se Ralsko. Praha, Sdružení Náhlov,63 s.
 
11.  ŠINDLAUER, Z.  (1999): Už dlouho nejel žádnej vlak. END,      
 Česká Lípa
 
12.  MATOUŠEK, P. (2005): Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i  zaniklé. Mikroregion Podralsko, Bělá pod Bezdězem, 33 s.
 
Internetové zdroje
 
12.      Agentura vojenských informací a služeb[online]. c 2003,
           poslední revize: 22. 8. 2003 [cit. 2009-02-25].
           Dostupné z:
 
13.      BERAN, Pavel. Zaniklé obce po roce 1945 [online]. c 2005,
           poslední revize: 25. 2. 2009. [cit. 2009-02-25].          
           Dostupné z :  
 
14.      Místopis České republiky [online]. Poslední revize: 12. 8. 2005.
           [cit. 2009-02-25].
           Dostupné z:
 
15.      Český Úřad zeměměřičský a katastrální, archivní mapy [online].
           c 2006, poslední revize: 12. 3. 2009. [cit. 2009-04-17].
           Dostupné z: 
 
          Císařské otisky stabilního katastru. Mapové listy: 0873-1, 1965-1,
          2073-1, 2282-2, 2445-1, 2723-1, 2882-1, 3644-1, 3732-1, 
               76041, 5396-1, 5462-1, 5625-1, 7409-2, 9425-1.
 
16.     Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně [online]. c 2005,
         poslední  revize: neuvedeno. [cit. 2009-04-17]. 
         Třetí vojenské mapování. Mapové listy: 3753, 3754.
 
 
 
17.     Portál veřejné správy České republiky [online].
         c 2005,  poslední   revize:neuvedeno.[cit.2009-04-17].  
         Dostupné z: http://geoportal.cenia.cz