Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holičky – Hultschken

 

Zaniklá obec leží v severní části bývalého VVP Ralsko v údolí kolem silnice, která vede ze Svébořic do Osečné. Do dnešních dnů se nedochovala žádná stavba. Patrné jsou jen jejich základy, sklepy a skalní tesané prostory. Osídlení obce se nacházelo paralelně podél silnice, největší koncentrace byla ve středu obce.
            První známky osídlení se nachází údolí, vpravo u silnice ze směru od Svébořic. Za porostem se nachází skalní pískovcový ostroh, ve kterém jsou tesané skalní prostory. Ve skále jsou vytesané schůdky, které vedou do místností v prvním patře. Toto je výjimečný příklad, protože v Ralsku se tesané prostory v patře nevyskytují.
            Vpravo od silnice vede lesní cesta do míst, kde se nacházejí zídky z pískovcových kvádrů, které zpevňují svah. Je zde několik tesaných sklepů, po bývalých stavbách však nejsou žádné pozůstatky. Jen místy lze nalézt roztroušené vybavení domů. Poslední stopy zde zakryl mladý smrkový les, který zde byl uměle vysazen. Co je v těchto místech nepřehlédnutelné, jsou až 10 metrů vysoké vytesané skalní stěny. Zde se dříve zřejmě těžil pískovec. Tyto prostory byly možná později využívány, ale nejsou zde patrné zářezy pro trámy, či jiné nosné konstrukce, nejspíše se tedy jednalo o lomy na pískovec.
             Ve středu obce, vlevo od silnice směr Osečná, je terénní sníženina, ve které se držela vláha. Zde byl vybudován rybníček[7], který byl napájen vodou, jež stékala údolím z okolních strání (viz Příloha 1). Rybníček je dnes zarostlý, zachoval se zde malý kamenný můstek. Také se zde nachází další skalní ostroh u něhož stál hostinec (viz Příloha 2). V jeho blízkosti se dochovaly vyhloubené maštale se zachovanými koryty. Dále zde najdeme prostory, jež mají vytesaná okna, dveře a komín. V místě, kde odbočuje silnice do Černé Noviny, stojí vysoké lípy a zde dříve stála kaple[8]. Holičky měly hřbitov, který se nacházel asi 300 m za obcí, vpravo od silnice směr Osečná. Dnes zde roste borový les a proto lze přítomnost hřbitova poznat jen podle povalených náhrobků mezi stromy.

[7]Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 1965-1.
[8]Třetí vojenské mapování. Mapový list: 3754.