Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jezová – Jezowai

 

Bývalá obec se nachází v jihovýchodní části bývalého VVP Ralsko. Z 3,5 kilometru vzdálených Kuřívod vedla do Jezové silnice, která byla lemovaná ovocnými stromy, ty se zde vyskytují i dnes. Cesta zprvu vedla přes pole a louky, dnes je zde pouze divoká step po bývalých tankových střelnicích.
            Obec ležela z větší části v údolí se strmými svahy. Jezová byla dlouhá přes dva kilometry a domy stály hlavně podél silnice. Do dnešních dob se nedochovala žádná stavba. Podél cesty rostou staleté lípy a vedle ní se zachoval úvoz, jímž dříve vedla stará cesta, než se zbudovala nynější silnice. Na začátku obce byla zástavba řídká[23]. Na výskyt osídlení nejlépe upozorní osamocené sady starých ovocných stromů. Místy lze z terénu vyčíst, že zde kdysi byla cesta, která stoupala svahem vzhůru. Ta vedla k polím, která se nacházela za svahem nad vesnicí. Kolem těchto cest se nachází trosky domů a také zde rostou staleté duby.
             Asi v první třetině obce se zleva k silnici připojuje druhá, která klesá z protějšího svahu. Na této křižovatce stálo několik domů (viz Příloha 1 ). Okolo domů byly louky, dnes zde roste les. Z této křižovatky vede svahem vzhůru úvoz. Mířil k dalším usedlostem, které ležely výše v rovinatém terénu obklopeny poli. Z usedlostí zbyla pouze torza zdí a několik ovocných stromů. Neměly šanci přežít nápor tanků, které na jejich místech měly své okopy, dodnes dobře zřetelné.
            Největší koncentrace pozůstatků staveb je ve středu obce[24]. Ve svahu se nachází stará lesní cesta a kolem ní jsou vidět trosky zdí.  Zde stálo několik domů a hájovna[25]. Je tu několik rozsáhlých zatopených sklepů, či zásobáren na vodu. Okolo jsou vysoké zdi, které buď zpevňovaly svah, nebo byly částmi budov. Z těchto míst vedla napříč svahem cesta, která je dodnes dobře znatelná.
             Silnice, která vede Jezovou, dále stoupá z údolí k místu, kde se rozdvojuje. Vpravo vede silnice ke 2 km vzdálené bývalé myslivně Vejčín[26]. Zde se nachází menší louka s vysokými lípami a duby. Po myslivně zbyly jen terénní nerovnosti. Vlevo silnice pokračuje dále bývalou Jezovou. Zde byla poslední část osídlení obce. Dnes po bývalých domech zbyly jen haldy suti porostlé trávou. Silnice klesá k Dolní Krupé a v těchto místech končí bývalá obec Jezová.
Fotoalbum
[23],[24] Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 2882-1.
[25], [26] Třetí vojenské mapování. Mapový list: 3754.