Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostřice - Kosterzitz

 

Zaniklá obec je nejvýchodnější zaniklou obcí Ralska. Nachází se nad údolím Zábrdky, která tvořila hranici vojenského prostoru. K obci vede původní polní cesta od Olšiny a prudká lesní cesta z údolí Zábrdky. Kostřice byly jednou z nejmenších obcí ve zkoumaném území. Obec měla 13 domů  a do dnešních dnů se dochovaly pouze trosky některých z nich. P. Matoušek (2005) dokládá, že po záboru československého pohraničí v roce 1938, byla východní hranice obce totožná s hranicí okleštěné Československé republiky a německé Třetí říše.
            V místech kde stály domy se vyskytují trosky zdiva, které částečně splývají s terénem. Na několika místech se dochovaly přístupné sklepy. Prostor zaniklé obce je dosti zarostlý vysokou trávou. Dodnes zde rostou staré ovocné stromy, jsou však převyšovány vzrostlými lípami. Zachovaly se některé komunikace, které dříve vedly obcí (viz Obr. 1 ) a v terénu lze pozorovat pozůstatky těch zaniklých. V Kostřicích lidé dříve vyhloubili dva malé rybníčky, ve kterých zadržovali srážkovou vodu. Dnes splývají s okolním terénem. Největší pozůstatky staveb jsou v  severní části obce. Jedná se o zbytky bývalé hospodářské usedlosti (viz Obr. 2). V poli nad obcí se nachází vodárenská nádrž, do které byla čerpána voda ze Zábrdky a ta byla následně obecním vodovodem rozváděna k jednotlivým stavením. Kostřice jsou obcí, která zanikla zcela zbytečně, jelikož ležela stranou vojenských aktivit. V šedesátých letech zde stály ještě obydlené domy, poté musely ustoupit armádě. Na dohled odtud stojí domy v Hlavici. Ta již leží na druhém břehu Zábrdky, tedy za hranicí VVP Ralsko.