Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kracmanov - Kratzdorf

 

Zaniklá obec se nachází přibližně 8 km východně od Mimoně. Stála nedaleko křižovatky dvou okresních silnic, které vedly ve směru Hvězdov – Jablonec a Olšina – Kuřívody. Kracmanov stál asi 300 metrů severně od křižovatky na silnici do Olšiny. Vpravo odbočovala obecní cesta, která procházela celou obcí. Podél ní byly vystavěny všechny domy[27]. Dále pokračovala do Jablonce.
            Obec stála na náhorní plošině, kterou prochází hranice mezi povodím Jizery a Ploučnice. Nenacházela se zde žádná vodoteč, proto museli lidé čerpat vodu z hloubených studen. V letních měsících vysychal i místní rybníček. V Kracmanově se nacházel vyhlášený Hornův hostinec (viz Příloha 1), ve kterém se scházely učitelské rodiny z okolí. U Kracmanova se křížily výše zmíněné významné silnice, proto zde při odsunu německého obyvatelstva bylo shromaždiště. Lidé z okolních obcí se zde ráno při odsunu sešli a loučili se se svým domovem (Hons, 2008).
            V místech bývalého Kracmanova byly intenzivní vojenské aktivity, nacházely se zde tankové a letecké střelnice. Obecní cesta, která odbočovala z dnes již vyasfaltované okresní silnice, není vůbec patrná. Prostor bývalé obce vyplňuje vysoká tráva, místy se vyskytují náletové dřeviny. Pozůstatky domů jsou jen málo znatelné, jedná se spíše o základy obvodových zdí. Místy se vyskytují pískovcové kvádry – štuky. V bývalých zahradách rostou staré ovocné stromy. Vyskytují se zde neoznačené studny, které jsou různě hluboké.
            Zhruba uprostřed bývalé obce stojí vzrostlá lípa, kolem níž procházela obecní cesta (viz Příloha 2). Stála u ní kaplička[28] (viz Příloha 3), zbyly po ní trosky asi do výšky 30 cm. Rybníčky, ve kterých lidé zachycovali srážkovou vodu, nejsou patrné. Místy leží části vybavení tehdejších domácností a vybuchlá munice. Kracmanov je jediná zaniklá obec v Ralsku, z níž lze dohlédnout až do Mimoně vzdálené 9 km.
 
Fotoalbum
[27],[28]Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 5396-1.