Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okna - Woken

 

Zaniklá obec Okna se nachází 11 km východně od Mimoně na silnici z Hvězdova do Jablonce.
             V místech, kde rovinatá silnice opouští borové lesy a začíná stoupat na „pláně“ – bývalá tanková střelnice, se doširoka otevírá údolí a v těchto místech stála Okna. Obcí vedla prašná silnice přes Jablonec do Mnichova Hradiště a v jejím středu dělala ostrý oblouk[33] kolem tehdejšího rybníčku. Kvůli své poloze v blízkosti tankové střelnice se v Oknech nedochoval ani jediný dům.
             Dřívější osídlení připomínají pouze maštale a sklepy, které jsou vyhloubeny v blízkých skalnatých svazích po obou stranách cesty z Hvězdova. Některým maštalím se pod tíhou vodou nasáklého pískovce zřítily stropy, takže si jen s dávkou představivosti lze představit jejich velikost. Západně od obce se těžil pískovec, ve skále zůstaly po lomech velké pravidelné zářezy. V jedné ze stěn je vytesán letopočet 1853 se jménem Eichler. Stěny bývalých lomů jsou často porušeny od vojenských střel a nápisů v azbuce (viz Příloha 1). 
            Střed obce[34]se nacházel okolo zmiňovaného rybníčku, který zde zachycoval dešťovou vodu (viz Příloha 2). Využíval reliéfu a byl zasazen v místě svažujícího terénu. Dnes je celý zarostlý. Na jeho horním konci se dochoval malý betonový mostek. Vedla přes něj cesta u které stály domy. Cesta splynula s okolím, je zde patrný jen její zářez v terénu. Z domů zbyly jen jejich základy. V prostoru stojí osamělé sloupky od plotů a patníky okolo bývalé cesty. Dodnes tu rostou dva javory, které stály před zdejší školou (viz Příloha 3).
            K obci také patřilo několik usedlostí vzdálených 1,5 km západně[35]. Tato osada se jmenovala Dolní Okna. Z původního osídlení nezbylo nic. Bývalou náves připomínají pouze vzrostlé lípy.
             Mezi Dolními Okny a Okny u pramene Ploužnického potoka stála myslivna[36](viz Příloha 4.). Po myslivně, která se nacházela v údolí zbyly jen její základy a staré stromy.Ve svahu u bývalé myslivny se nachází dva sklepy, postavené z pískovcových kvádrů. V jednom z nich pramení Ploužnický potok, který sloužil jako zdroj pitné vody pro myslivnu. Odtud byla voda rozváděna pomocí vodovodu, jehož zinková trubka je dodnes ve sklepě.

 

Foto


[33], [34], [35],   Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 5396-1.
[36] Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 5396-1.