Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hvězdov – Höflitz

 

Z větší části zaniklá obec Hvězdov leží necelé tři kilometry východně od Mimoně. Obec ležela podél Ploužnického potoka, který se zde stéká se Svébořickým potokem. K Hvězdovu patřily jeho další dvě části: Neuhöf a Nový Dvůr. Do katastru také patřil dvůr Pavlín, který se nachází na úpatí Ralska. Ten se zachoval a byl zrekonstruován. Byla také obnovena jeho původní funkce, tedy chov skotu a koní. Hvězdov byl silně spjatý se sousední obcí Ploužnicí.
            V obci stálo 90 domů, dnes jich původních stojí asi 38.Obec začínala u odbočky z hlavní silnice Mimoň – Kuřívody[14]. Dodnes se zde zachovalo deset obydlených domů. Střed obce[15] se nacházel v místě, kde se cesta procházející Hvězdovem, napojuje na hlavní silnicí z Mimoně. Dnes tu stojí čtyři původní stavby. Dvě z nich jsou obydlené rodinné domy, další dvě chátrají. Jedna ze zanedbaných staveb je původní koloniál. Ve středu obce u potoka se nacházel mlýn, který také již neexistuje. Stejně jako hostinec (viz Příloha 1), který stál v jeho blízkosti.
            Od tohoto místa dále, východním směrem, bylo těžiště obce[16]. Bylo hustě zastavěné po obou stranách silnice. Nacházely se zde jak obytné domy, tak i veřejné budovy jako například škola, či penziony (viz Příloha 2). Z této části obce zbylo jen několik rodinných domů, ty jsou zrekonstruované a obydlené. Vysoká budova původní školy je opuštěná a zakonzervované. Před školou byla boží muka, po nichž nejsou žádné stopy. Východně od školy stála hasičská zbrojnice, dnes je v těchto místech pouze několik starých lip. Naproti škole chátrá původní   zemědělské stavení. Ostatní stavby byly zbořeny a nejsou po nich větší pozůstatky. V místě, kde silnice uhýbá vpravo k potoku, se nacházel velký hostinec (viz Příloha 3), jenž byl velice vyhledávaný. Dnes v těchto místech roste pouze vysoká tráva. V blízkosti tohoto místa stojí několik původních domů, které jsou zrekonstruovány (viz Příloha 4). V obci se nachází Hvězdovský rybník, který zadržoval vody Svébořického potoka. Byla na něm zřízena pláž s plovárnou (viz Příloha 5). Dnes je chovný a již neslouží k rekreaci, jeho okolí je zarostlé. U výpusti stál mlýn[17], jenž je dnes přestavěn na rekreační objekt.
            Nedaleko rybníka stály v lese dva velké rekreační objekty, zvané IMKA a Kinderheim – zotavovna pro děti z Jablonce nad Nisou. Po prvním z nich nejsou patrné stopy. Po druhém jsou ve vzrostlém borovém lese trosky do výšky 40 cm (viz Příloha 6). Obec měla také vlastní hřbitov[18], který stál u silnice do Mimoně, na západ od obce. Dnes roste na území hřbitova borový les a pod nánosem hlíny se vyskytují některé náhrobky. Je zde znatelné torzo javorové aleje.
            Neuhöf – Tato část obce, kterou tvořily převážně statky se nacházela východně od Hvězdova a kopírovala levý břeh Ploužnického rybníka[19]. Podél cesty jsou znatelné pozůstatky bývalých domů. U takových míst se vyskytují osamocené vysoké lípy a javory. Asi jeden kilometr východně za Ploužnickým rybníkem stála myslivna. Po myslivně zbyly jen malé terénní nerovnosti.
            Další část Hvězdova se nazývá Nový Dvůr. Ležel 4 kilometry východně od Mimoně u silnice vedoucí do Svébořic. Po pravé straně se rozkládal velký zemědělský dvůr (viz Příloha 7, 8). Zde se chovali koně pro Československou armádu. Dvůr byl zničen a na jeho místě byly později vystavěny ubikace sovětské armády, z kterých jsou dnes torza. U cesty stála velká kaple a u blízkého rybníka byla hájovna[20]. Po žádném z objektů, které byly v Novém Dvoře nejsou žádné pozůstatky, byly zničeny při vojenském cvičení v šedesátých letech.  
            Destrukci Hvězdova a jeho opětovné přetvoření zapříčinila Československá a Sovětská armáda. Byly zde vystavěny ubikace, garáže, velké vyasfaltované plochy, tankodromy a vojenské střelnice s pozorovatelnami. Dnes se tyto stavby změnily v ruiny. Do obce se po roce 1989 vrací život, jsou opraveny některé původní domy, postaveny nové a počet obyvatel stoupá.
 
 
 
 
 
 
 
 
[14],[15],[16],[17] Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 2445-1.
[18], [19],[20]   Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 2445-1.