Jdi na obsah Jdi na menu
 


Olšina – Wolschen

             

Zaniklá obec leží na bývalých tankových střelnicích Židlov. Prochází jí silnice z Kuřívod do Osečné, jež se v obci kříží s cestami do Palohlav a Proseče. Nedaleko se nachází kóta Hřebínku 408 m n. m.
            V obci byla zřízena četnická, telefonní a poštovní stanice, všechny měly široké správní obvody. V provozu také byla mlékárna, cihelna a parní pila, která zajišťovala elektrický proud až do elektrifikace obce v roce 1922 (Matoušek, 2005).
            Místo bývalé obce je poznat podle větší koncentrace náletů s viditelnými troskami domů i ze silnice. V obci se nezachovala žádná stavba, všechny byly zničeny armádou. Olšina leží v severovýchodním okraji bývalých tankových střelnic (dnes obora Židlov). V těchto místech již nebyl tak intenzivní vojenský výcvik, proto lze dobře poznat pozůstatky domů. Uprostřed obce se nacházely dva rybníky, v nichž byla zadržována voda pramenného vodovodu. Bylo zjištěno, že oba rybníky jsou celé zarostlé a v místě, kde ležely, je pokleslý terén (viz Příloha 1, 2). Na návsi, která byla osázena lípami, stála velká kaple (viz Příloha 3), po níž zbyly jen obvodové základy (viz Příloha 4). Z lipového stromořadí zbyla jen jediná. Uprostřed bývalé návsi lze pozorovat panel, který překrývá hlubokou obecní studnu, která je jednou z nejhlubších v Ralsku.
             Mezi významné budovy patřila škola (viz Příloha 8). Stála vedle rybníčku, vpravo od hráze, ale dnes se tu nachází pouze sklep. Další takovou stavbou byla pošta, která sídlila ve dvoupatrovém,  na svou dobu moderním domě (viz Příloha 5,6). Zajímavou stavbou pro tuto oblast byla mlékárna (viz Příloha 7), která svým vysokým komínem vzbuzovala průmyslový dojem v zemědělském okolí. Stála na jihu obce a lze po ní najít pálené cihly ze zbořeného komína.
            Z vedlejších komunikací, které odbočovaly z hlavní silnice, je zřetelná jen jedna. Vede od bývalého rybníka severně na konec obce. Tam, kde měli lidé u domů zahrady s ovocnými stromy, dnes stojí staré jabloně, třešně a lísky. Vyspělost tehdejších staveb v Olšině dokládají i dochované železobetonové konstrukce staveb a sklepů. U bývalých stavení se vyskytují zatopené septiky a malé vodní nádrže z pálených cihel nebo kamení. V nich obyvatelé zadržovali srážkovou vodu pro vlastní potřebu a zavlažování.