Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svébořice – Schwabitz

 

Z původní bohaté a rozlehlé obce zbylo jen pár posledních pozůstatků připomínajících zdejší osídlení. Obec se rozprostírala směrem z východu na západ podél Svébořického potoka. Hlavní dopravní tepnou byla cesta z Mimoně, která procházela celou obcí (viz Příloha 1).
            Na území obce se dochovaly dvě stavby v žalostném stavu. První je malá vodárna v blízkosti rybníka, ve které je pramen vody. Další stavba je stará betonová vodárenská nádrž, která stojí na stráni jižně do rybníka a je z větší části pod zemí. Byla z ní rozváděna voda do místního vodovodu.
            V západní části obce se nachází mírný kopec, pod kterým se obec rozkládala. Nalevo od silnice si můžeme všimnout vodní nádrže. Dříve zde byly dva rybníky[44], které jsou dnes zarostlé a k nerozeznání od okolního reliéfu. Dále, směrem do bývalé obce, se nacházelo těžiště osídlení (viz Příloha 2). V těchto místech stály reprezentativní domy jako škola a hostinec (viz Příloha 3). Byla zde většina obytných budov a statky. Nad těmito hospodářskými usedlostmi se nacházela severním směrem pole (viz Příloha 4). Ta se výcvikem vojsk změnila v poušť a dnes jsou zarostlá nálety. Za dob VVP byla v těchto místech zřízena střelnice RPG, proto je tato část zcela zdevastovaná. Jen zřídka se objevují sklepy, či studně. Pozůstatky budov jsou jen ojedinělé. Komunikace zcela splynuly s okolním terénem. Dříve udržované koryto Svébořického potoka bylo desítky let zaneseno. Potok tu následně vytvořil rozsáhlé mokřady a jeho koryto bylo znovu vyhloubeno a narovnáno až v roce 2007 VLS. Jižně se v prudkém svahu zachovalo velké množství sklepů vytesaných v pískovci. Jen nepatrné jsou pozůstatky po domech, které u nich stály.
            Centrum obce[45] bylo v místech, kde silnice uhýbá okolo rybníka, který dříve sloužil jako veřejné koupaliště. V roce 2007 byl VLS vyčištěn a byla mu zpevněna hráz (viz Příloha 6). Okolí rybníka bylo místem odpočinku a setkávání lidí, stála zde plovárna a hostinec (viz Příloha 7). Nad rybníkem stál jeden z největších kostelů v oblasti, dnes po něm zbyly pouze trosky (viz Příloha 8). Zachovala se jen stará lipová alej, která ke kostelu vedla (viz Příloha 9).  
            Ve východní části obce se nacházejí výraznější pozůstatky staveb. V těchto místech neprobíhal intenzivní vojenský výcvik. Dnes zde jsou znatelné rozvaliny zdí bývalých statků. Je zde větší množství sklepů, které jsou dobře přístupné. Na zemi se nachází původní rozbité láhve a nádobí. Je zde několik vzrostlých lip, které doplňují staré ovocné stromy a nálety lísek. Nacházejí se zde mokřady Svébořického potoka, který napájí zdejší rybník.
            V reliéfu jsou stále poznat jednotlivé úvozy, které se táhnou na jihu vesnice do příkrého svahu do horní části vsi. V blízkosti rybníka se nachází pramen, který zde vyvěrá i za největšího sucha. Na celém území Svébořic se často dají nalézt vypálené patrony z RPG, nejčastěji však okolo rybníka. Stavby vojenského charakteru, které se zde zachovaly, jsou pozorovatelny stojící v západní části obce.
            Katastrálně ke Svébořicím patřil také velký zemědělský dvůr Ostroh – Spörning[46]. Nacházel se asi 1,5 kilometru severovýchodně a choval se v něm  skot a koně.  K Ostrohu vedla cesta, která byla lemovaná ovocným stromořadím[47], jež se částečně zachovalo. Od západu k dvoru ústila úvozová cesta, která se klikatila roklemi. Úvoz je dodnes zachovalý.
            Na místě bývalého dvora je jen velká hromada trosek, která byla nahrnuta těžkou technikou po jeho zboření. Před bývalou branou stojí dvě vzrostlé lípy a za nimi se rozprostírá prázdno. Několik desítek metrů od dvora, nad příkrou strání, se nachází vodní betonová nádrž. Jedná se o největší betonovou nádrž v zaniklých obcích Ralska a je velkých rozměrů, asi 15 x 10 m a 3 m hloubky. Je opatřena schůdky, jež vedou na její dno a stavidlo stojí v prázdném prostoru nádrže. Samotná nádrž je silně zarostlá nálety. Zajímavé je, jak její stavitelé počítali s jejím zasazením do terénu, který se k nádrži svažuje. Odtékající voda ústila přímo do prudké rokle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[44], [45] Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 7604-1.
[46]   Třetí vojenské mapování. Mapový list: 3753.
[47]  Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 7604-1.