Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kuřívody - Hühnerwasser

 

Největší sídlo tehdejšího i dnešního Ralska leží 8 km jihovýchodně od Mimoně, na silnici vedoucí do Mnichova Hradiště. Vzhled obce a její ráz se rapidně změnil. Dnes jeho krásu a jedinečnost připomíná jen několik původních staveb a fragmentů, které se více či méně dochovaly (viz Příloha 1).
            Centrum obce se nacházelo v místě dnešní křižovatky cest z Mimoně do Mnichova Hradiště a Bělé pod Bezdězem. V těchto místech stálo čtvercové náměstí, obklopené ze všech stran budovami. V jeho středu stál mariánský sloup (viz Příloha 2). Dnes by měl své místo zhruba uprostřed dnešní vyasfaltované plochy. Budovy měly správní, obslužný a obytný charakter. Většina staveb byla dřevěná, postavená roubením s doškovou střechou. Jednou z takových největších staveb byla pošta, která stála v západní části, před dnešním motorestem (viz Příloha 3). Na náměstí stály další roubené a hrázděné domy s ochozyv patře, ale také s podloubím v přízemí. Tyto stavby byly jedinečnou ukázkou lidové architektury v oblasti a jejich zničení je nenahraditelnou škodou. V jižní části náměstí stál hostinec, dnes je ale v těchto místech prázdná plocha, kde parkují kamiony (viz Příloha 4). Jediné, co se dochovalo z původního náměstí, je parčík ve východní části. Dříve bylo toto místo osázeno javory do tvaru kříže. Do dnešních dnů se tento parčík zachoval asi ze dvou třetin. V blízkosti parčíku stála obecní studna, dnes je v těchto místech telefonní automat.
            Z celé obce, která měla před svým zničením 226 domů, zbylo původních 16. Sedm rodinných domů je v západní části obce u silnice na Mimoň. Jeden z těchto domů byl hostinec Bílý Jelen (viz Příloha 5). Další dva rodinné domy jsou ve východní části obce u silnice směrem na Mnichovo Hradiště. Všechny tyto domy jsou opraveny a obydleny. Blízko náměstí stojí čtyři stavby, které mají vysokou historickou hodnotu. Jedná se o radnici s věžičkou, kde dnes sídlí městský úřad Ralska. Za radnicí najdeme budovu společenského a informačního centra. Nejstarší stavbu v obci ranně gotický kostel svatého Havla. Po zrušení VVP Ralsko byl v dezolátním stavu a měl tankem ustřelenou část věže. Bylo zjištěno, že dnes je kostel opraven, ale interiér je nenávratně zničen. Další stavbou je původní škola, která byla zrekonstruována a dnes slouží dětem z Kuřívod.           
            V západní části obce stojí zámek, který jako všechny původní stavby velmi utrpěl přítomností armády. Dnes má opravenou střechu, ale zbytek stavby je ve velmi neutěšeném stavu. Poslední dvě původní stavby se nachází v severní části obce u silnice vedoucí k Židlovu. Jsou velmi zchátralé a dříve sloužily vojenským účelům. V jižní části Kuřívod najdeme bytovky po sovětských vojácích, které jsou dnes opravené pro občany Ralska.
            V Kuřívodech se zachovaly dva pomníky obětem válek. Oba jsou u silnice Mimoň – Mnichovo Hradiště. První je věnován obětem rakousko – pruské války a stojí východně od obce. Druhý je věnován obětem první světové války a stojí v západní části obce. Tento pomník je však citelně poškozen, zmizel z něj stojící voják a kovová pamětní deska (Příloha 6).
            V jihozápadní části obce bylo koupaliště s betonovou hrází, které také sloužilo jako zásobárna vody v období sucha (viz Příloha 7). Bylo zničeno vojenskou činností, dnes ho připomíná jen podmáčené místo zarostlé rákosím. Kuřívody měly vlastní hřbitov s kaplí,[30] který se nacházel asi 200 m za obcí po pravé straně u silnice na Bělou pod Bezdězem. Do dnešních dnů se ze hřbitova nic nedochovalo, byl v roce 1960 těžkou technikou srovnán se zemí. Bylo zjištěno, že prostor hřbitova připomínají pouze vzrostlé lípy a javory, které rostou po jeho obvodu.
            Hlavní komunikace, které vedly směr Mimoň, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Jezová a Židlov, jsou dodnes využívány a je zachován jejich původní rádius[31]. V okolí Kuřívod byla pole a louky, dnes je zde pouze divoká step, která zde zbyla po tankových střelnicích. Je zajímavé, že na zdejších stepích není tak velké množství náletů, jako je tomu severněji na bývalých židlovských střelnicích. Na jich od Kuřívod stála hájovna[32]dnes je v těchto místech pouze sklep a překrytá studna.
 
[30]             Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 3732-1.
[31], [32]    Třetí vojenské mapování. Mapový list: 3753.