Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křída – Kridai

 

Bývalá obec Křída se nachází ve východním okraji bývalého VVP Ralsko, 1,5 km severně od Olšiny, nedaleko obory Židlov. Obcí prochází silnice, která vedla z Kuřívod do Osečné. Obec tvořily převážně statky[29]a jejich obyvatelé nacházeli obživu na okolních polích.
            Křída ležela ve svažujícím se terénu a proto stály domy okolo klesající silnice. Větší část obce byla za příkrou roklí, která je uprostřed bývalé obce (viz Příloha 1). Zde jsou patrné pozůstatky zdí z bývalých statků. Kolem silnice se zachovalo velké množství patníků z pískovce a zídky zpevňující svah.
             Ve východní části obce jsou pozůstatky staveb lépe znatelné. Vyskytují se zde kamenné zdi bývalých usedlostí, sloupky od plotů, ale také hloubené nádrže na srážkovou vodu, vykládané pískovcovými kameny. Ve východní části jsou dvě staleté lípy a okolo rostou staré ovocné stromy. Prostor bývalé Křídy je silně zarostlý nálety a křovím. Původní vedlejší cesty, které vedly v obci, nejsou zřetelné.            
            Křída, před svým zánikem, ležela uprostřed polí a luk. Dnes tyto plochy znovu obdělávají zemědělci z blízkých obcí. Jediná stavba, která se dochovala je podzemní vodárna, jejíž vchod ční v poli západně od Křídy. Také křída svým katastrem nezasahovala do míst vojenských aktivit, ale i tak musela být zničena.
Foto
[29]Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 3644-1.