Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dolní Novina - Neuland

 

Název obce: Dolní Novina, odvozen od 3. vojenského mapování. Bývalá obec se nachází v severovýchodní části bývalého VVP Ralsko. Leží pod úpatím kuželovitého Lánova kopce, na silnici z Palohlav do Svébořic. Obec byla tvořena návsí[5]obklopenou domy a statky, další část se nacházela v rokli[6], která se pozvolna svažovala k západu. Několik domů stálo také podél silnice. Dnes se v těsné blízkosti nachází obora Židlov. Po třiceti staveních se dochovaly znatelné pozůstatky.
            Na přítomnost osídlení v prvé řadě upozorní vzrostlé lípy a jírovce, které stojí nedaleko dřívější návsi. Náves je celkem dobře znatelná, podle volného prostoru obklopeného troskami stavení. U většiny bývalých stavení na návsi se nacházejí sklepy z pískovcových kvádrů, které jsou více či méně zasypané. U bývalých statků jsou velké podzemní betonové zásobárny na pitnou vodu, v kterých se drží srážková voda a místy mají proražené stropy. Okolo bývalých stavení se rozprostírají zbytky původních skleněných flašek a keramiky. Uprostřed návsi stál dříve památník, po kterém zde zbyly větší kamenné bloky. Na Lánově kopci se dodnes zachovala původní betonová podzemní vodárna s asi 2 metry vysokým vchodem. Z vodárny se do domů vodovodem rozváděla pitná voda. Pod návsí byla umělá nádrž (rybníček).  Dnes je nádrž zarostlá a drží se v ní vláha. Zpevněné břehy z pískovcových kvádrů v jsou místy zborcené.
            Níže pod rybníčkem se terén začíná zužovat a klesat do rokle kterou vedla cesta. Na obou svazích rokle, okolo cesty, stála stavení. V místech, kde stály domy jsou dnes trosky zdí metr i více vysoké. V rokli na konci bývalé obce stála vodárna, ke které vedl náhon. Dnes se po této stavbě dochovalo nejvíce z celé Dolní Noviny. Stojí zde zubožené torzo obvodových zdí se znatelnými otvory po oknech a dveřích. Po starém náhonu, který vedl k mlýnu z nádrže, se zachovala asi 50 cm hluboká rýha v zemi. V Dolní Novině není stálá tekoucí voda ani pramen. Vodárna musela být nejspíše poháněna srážkovou vodou zadržovanou v nádrži, nebo také vodou z vodárny na kopci. Rokle dále pokračuje na západ, dříve přes ní vedla lesní cesta do Svébořic. Další pozůstatky domů stojí okolo křižovatky asfaltových cest. V jejich okolí roste množství ovocných stromů. V těchto místech také stál hostinec Bílý Koník (viz Příloha 1).

 

Fotoalbum


[5], [6]Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 0873-1.