Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černá Novina - Schwarzwald

 

Tato zaniklá obec leží v severní části bývalého VVP Ralsko, 6 km od Osečné. Do katastru Černé Noviny spadal zemědělský dvůr Medný, který ležel asi 2 km na jihovýchod.
            Obcí neprocházela žádná hlavní komunikace, pouze sem odbočovala vedlejší cesta ze silnice Svébořice – Osečná. Podél této cesty, která vede úzkým údolím, se nacházela část osídlení[1]Černé Noviny. Na konci tohoto údolí, které se široce otevírá, se vpravo ve stráni nachází jediný pozůstatek osídlení z 24 staveb. Jedná se asi o dva metry vysoké zdivo rohu domu. Okolo leží zarostlé pobořené zdi, vyskytuje se zde také sklep z pískovcových kvádrů, do kterého vede kamenné schodiště. To vše doplňuje velmi zarostlé okolí, staré ovocné stromy a planý chmel, který se pne po stromech. Všechny ostatní domy jsou srovnány se zemí, bez jakýchkoli pozůstatků. Velkou roli také hraje to, že místa kde stála stavení byla osázena lesem.
             Druhá a větší část obce[2] byla kolem silnice, která vede do Holiček. Toto místo je dnes malebné, travnaté údolí, obklopené lesy s krásným výhledem na Ještěd (viz Příloha 1). Dříve zde stála většina domů, po kterých bohužel nezbylo nic. Dnes se zde na loukách pase dobytek a vede zde úzká asfaltová cesta, která slouží pro Vojenské lesy a statky. V Černé Novině zůstaly stát jenom staleté stromy, které zde stojí jako věčný pomník zaniklé obce. Jedná se o lípu, pod kterou leží trosky bývalých božích muk. Nedaleko božích muk stojí dvě lípy, javor a jírovec vysazené do čtverce. Jeden ze statných stromů povalila bouře v létě 2009. Sto metrů od této skupinky stromů, směrem k Holičkám, stála kaple [3].
Černá Novina patří k zaniklým obcím Ralska, jako jsou Okna a Kracmanov, po kterých se nedochovalo téměř nic. Nedaleko Černé Noviny, na rozcestí cest do Holiček a Olšiny stojí boží muka, která byla opravena po odchodu vojsk z Ralska (viz obr. 2).
Zemědělský dvůr Medný[4]  se nachází nedaleko Náhlova. Po tomto rozlehlém sídle zbyly jen trosky obvodových zdí obytné budovy a několik vzrostlých lip. 
 
 
[1], [2], [3] , [4]  Císařské otisky stabilního katastru. Mapový list: 0873-1.