Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zábrdské mlýny

 

Zábrdka v minulosti oddělovala německy mluvící obyvatelstvo na západě od českého na východě. Po odstoupení Sudet tvořil tento tok hranici protektorátu Čechy a Morava s německou Třetí říší (viz Příloha 1). Po vzniku VVP Ralsko tvořilo údolí Zábrdky jeho východní hranici. V údolí se nacházely tři mlýny: Pytlíkovský, Nový, Zourovský.   
            Údolí je orientováno přibližně ve směru sever – jih. Je převážně úzké, ale místy se rozšiřuje, vyskytují se nivní louky. Jinde údolí pokrývá mokřad a náletové dřeviny. Svahy jsou strmé a vystupují z nich pískovcové stěny. V údolí také vyvěrá několik vydatných pramenů. Tok přirozeně meandruje, jen místy byl přehrazen a byly na něm zbudovány rybníky, které se z většiny nedochovaly. Hráze rybníků a stavidla náhonů dnes tvoří malé jezy a přepady. Údolím prochází lesní cesta, která je jen v severní části zpevněná. Na Zábrdce se na několika místech nacházejí menší mostky, především v blízkosti mlýnů. Zábrdka byla také využívána jako zdroj pitné vody pro vesnice položené nad ní, které měly vždy vody nedostatek. Z údolí byla voda čerpána do vodojemů a z nich rozváděna vodovody do jednotlivých domů. Do okolních obcí vedly z údolí cesty roklemi nebo úvozy, které jsou dnes patrné.
            Pytlíkovský Mlýn - Sägemühl je nejižněji položený. Vedou k němu lesní cesty z bývalého Jablonce, nebo z Vicmanova. Samotná stavba mlýna je v dezolátním stavu, stojí jen několik nosných zdí do výšky několika metrů. Zajímavé je, že se dochovala část schodiště a sklep z pískovcových štuků, který je přístupný. Nad mlýnem je patrná betonová nádrž, do které tekla voda z náhonu. V blízkosti mlýna stojí bývalá hospodářská budova, kterou majitel přestavuje na obytnou. Celý pozemek mlýna je v soukromém vlastnictví. Několik stovek metrů proti proudu se nachází stavidlo náhonu.
            Nový Mlýn - Neumühl se nachází asi tři kilometry proti proudu Zábrdky nad Pytlíkovským mlýnem. V jeho blízkosti se nad údolím ze západu nacházejí zaniklé Kostřice a z východu malebná vesnička Vápno. Z obou sídel k osadě Nový Mlýn vedou lesní cesty. V osadě stojí Růtuv mlýn, je zrekonstruován a slouží jako rekreační objekt (viz Příloha 2). Za mlýnem stojí zbytky zdí hospodářských stavení. V okolí mlýna se nachází několik hloubených sklepů v pískovcové skále. Dochoval se také ovocný sad a náhon, který vedl na mlýnské kolo. Asi 200 metrů nad mlýnem se nachází rybníček, který zadržoval vodu pro náhon. Blízko od rybníčku je bývalé stavidlo náhonu. Okolní svahy jsou dnes porostlé borovým lesem, ale dříve byly holé.
            Zourovský Mlýn – Sauermühl se nachází necelý kilometr nad Novým mlýnem (viz Příloha 3). K mlýnu vedou lesní cesty z Vápna a zaniklé Křídy. Z budovy mlýna se do dnešních dnů nedochovalo téměř nic, pouze v místech kde stál, se nacházejí trosky zdiva a tlející trámy z krovů. Server www.zabrdka.wz.cz (2008) uvádí, že u mlýna byla také pila, na které se zpracovávalo dřevo z okolních lesů, byla provozována do roku 1957.
            Do dnešních dnů se v blízkosti mlýna dochovaly velké tesané pískovcové maštale a stará studna, ve které je stále voda. U mlýna se nacházel rybník, ale dnes je jeho místo zarostlé mokřadem a klikatí se jím Zábrdka. Jediné co zbylo po rybníku je hráz a jeho výpusť. Tvoří ji jednoduchý přepad, přes který se stále valí voda. Pod výpustí se dochovala zchátralá vodárna, odkud se pravděpodobně čerpala voda do výše položených obcí. V 60. letech je mlýn opuštěn a byl lidmi rozebírán na stavební materiál. Jeho trosky ještě v 80. letech stály, ale poté byl kompletně srovnán se zemí.