Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní život a dialekt

Území bývalého VVP Ralsko se dříve nacházelo v německy mluvícím regionu. O. Hons (2007) dokládá, že na základě dlouhodobého sbližování původních slovanských a germánských národů, se zde vyvinulo svérázné nářečí. Skládalo se z německého jazyka, který byl zpestřený o českou výslovnost. Lidé se mezi sebou bez větších problémů dorozumívali oběma jazyky. Nebylo jednoduché, aby někdo ze zdejších obyvatel mohl sám sebe nazvat, za ryzíhoČecha, nebo Němce. Jediné co dělalo v této oblasti rozdíl mezi národnostmi, byly zákony a nařízení politiků. Ti  postupně omezovali, nebo zakazovali jeden, či druhý jazyk.
            Lidé v Ralsku žili pestrým kulturním a společenským životem. Zdejší obyvatelstvo bylo nábožensky založené a dbalo na všechny církevní svátky, které se dodržovaly v průběhu celého roku. Velký význam v životě obyvatel zastávala příroda, s kterou byli silně spjatí. Od jejího přirozeného koloběhu se odvíjely všechny specifické zvyky. Nejvýznamnější společenské události celé oblasti byly slavnosti ve Svébořicích a v Jablonci. Při těchto příležitostech se scházeli lidé ze širokého okolí. Zdejší kostely svojí kapacitou nedostačovaly všem návštěvníkům. V centrech obcí se konaly trhy, jež nabízely rozmanité regionální zboží. Zpestření pro poutníky byly také kolotoče se střelnicí. Lidé se také bavili při muzice ve zdejších hospodských sálech. Nejčastěji provozovanými spolky v oblasti byly např.: hasičský, tělocvičný, pěvecký, včelařský a zkrášlovací. Dále se lidé sdružovali do svazů obchodníků, různých zemědělských společenství a spořitelních sdružení (Hons, 2007).
            J. Blažková (1997) uvádí, že po druhé světové válce vznikaly nové obecní samosprávy, které se přednostně snažily o odsunutí německých obyvatel. S původními obyvateli odešel také doposud provozovaný kulturní život. S dosídleným českým obyvatelstvem byly zakládány obdobné spolky, které zde fungovaly již dříve a pozvolna se rozbíhala i školní výuka. Kulturní život však nedosáhl takové rozmanitosti, jako před odsunem původního obyvatelstva. Veškerý společenský život v Ralsku zanikl s vyhlášením VVP.