Jdi na obsah Jdi na menu
 


Židlov - Schiedel

  Zaniklá obec Židlov ležela v jihovýchodní části bývalého VVP Ralsko. Se svou délkou přes 2,5 km patřila k největším sídlům ve zkoumaném území.  Rozprostírala se podél silnice z Kuřívod do Olšiny. Zhruba ve své druhé polovině uhýbá od této komunikace k severozápadu. Židlov ležel na náhorní plošině v bývalé ose největšího osídlení v Ralsku.

Liniový charakter intravilánu ukazuje na germánský původ osídlení. Zemědělský charakter Židlova byl zcela evidentní. Bývalou obec obklopovala pole, kde většina místních nacházela obživu. Po vzniku vojenského prostoru byla v těchto místech zřízena tanková střelnice, která nesla jméno po zaniklé obci. Vojenský výcvik byl v těchto místech velice intenzivní, proto je těžké najít větší pozůstatky osídlení.

Obec začínala v místě, kde se na silnici z Kuřívod napojuje cesta z Horní Krupé a končila ve svažujícím se terénu u okenského revíru. Profil a umístění silnice se do dnešních dnů nezměnil, to umožňuje dobrou orientaci v obci. Nejvýraznější stopy po osídlení, lze nalézt na začátku obce, vpravo od silnice. Jedná se o ruiny zemědělské usedlosti se zdmi do výšky 1,5 metru. Nachází se zde panely přikrytá studna, sklepy a mnoho dalších reliktů. Okolo hlavní silnice se zachovaly původní patníky, základy domů a mostek v místech křížení se silnicí z Horní Krupé. Okolo křižovatky byla hustá zástavba, která se šplhala pomocí úvozů do východního svahu. Dodnes jsou tyto vedlejší cesty zřetelné (Příloha č. 1, 2, 3). 

Silnice postupně stoupá do středu obce (Příloha č. 4), kde se nacházela škola, kaple a pomník padlím v 1. sv. válce. Lemovaná je nepatrnými základy staveb, které jsou silně zarostlé nálety. Asi sto metrů pod školou se rozprostíral první z několika rybníčků (Příloha č. 5), do nichž se zachytávala srážková voda. Dochovala se po něm zarostlá hráz a pokleslý terén. Nad rybníčkem, po levé straně stál hostinec U Ranního Slunce (Příloha č. 6, 7). Na jeho místě se nachází pouze sklep a nálety. Na horizontu, po pravé straně, kde silnice dosahuje své největší nadmořské výšky (375 m n. m.), stála škola (Příloha č. 8).  Na místě školy je rozbořené zdivo a sklepení. Přes cestu stála kaple a památník (Příloha č. 9, 10), po nichž se zachovaly jen nepatrné relikty.

Od tohoto místa terén klesá k dalším dvěma bývalým rybníčkům, které byly hustě obklopeny domy. Silnice pokračuje směrem ke Kracmanovu s odbočkou na bývalý hřbitov. Cesta obcí se stáčí doleva k severozápadu. Vede krátkým údolím, ve kterém se zachovaly četné pozůstatky po velkých statcích. V prostoru jsou roztroušeny sklepy a masivní pískovcové sloupy od plotů. Logicky zde původní obyvatelé umístili poslední rybníček, jenž je stále rozpoznatelný. Údolíčko se otevírá do pozvolně klesajících plání, zpestřených o několik vzrostlých lip. Zde se nacházela poslední část obce. 

Foto