silnice pokračuje do Kracmanova, doleva pokračuje cesta Židlovem