Příloha 3: Židlov, křižovatka r. 1918 v porovnání se stavem v r. 2015