Příloha 2: Nový mlýn r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2009