Příloha 1: Údolí Ploužnického potoka r. 1925 v porovnání se stavem v r.  2009