Příloha 5: Palohlavy, hostinec r. 1926 v porovnání se stavem v r. 2014