Příloha 1: Palohlavy, náves r. 1930 v porovnání se stavem v r. 2014