Příloha 8: Olšina, škola r. 1924 v porovnání se stavem v r. 2014