Příloha 7: Olšina, mlékárna r. 1922 v porovnání se stavem v r. 2014