Příloha 6: Olšina, pošta r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2014