Příloha 5: Olšina, pošta r. 1920 v porovnání se stavem v r. 2014