Příloha 3: Olšina, náves r. 1938 v porovnání se stavem v r. 2009