Příloha 2: Olšina, střed obce r. 1938 v porovnání se stavem v r. 2009