Okna 30. léta 20. stol. / 2017 - západní část návsi