Okna, porovnání leteckých snímků z let 1953 a 2007