Příloha 5: Hostinec Bílý Jelen r. 1923 v porovnání se stavem v r. 2008