Příloha 3: Kuřívody, pošta r. 1928 v porovnání se stavem v r. 2008