Příloha 2: Kuřívody náměstí r. 1920 v porovnání se stavem v r. 2008