Příloha 1: Kuřívody, celkový pohled r. 1935 v porovnání se stavem v r. 2008