Kuřívody, pohlednice r. 1932 v porovnání se stavem v r. 2008