Příloha 2: Cesta obcí r. 1934 v porovnání se stavem v r. 2014.