Původní stavba: býv. statek, dnes soukromý majetek...