Původní stavba: býv. koloniál, dnes soukromý majetek...