Příloha 8: Nový Dvůr r. 1925 porovnání se stavem v r. 2009