Příloha 7: Nový Dvůr r. 1936 v porovnání se stavem v r. 2009