Příloha 3: Hotel Lebenswende r. 1930 v porovnání se stavem v r. 2008