Příloha 2: Holičky, hostinec r. 1938 v porovnání se stavem v r. 2009