Dům čp. 29 rodiny Suske, při cestě směrem k Zábelcům 1910 / 2017