Příloha 1 : Černá Novina, střed obce r. 1932 v porovnání se stavem v r. 2014