Pohled od jihu, tímto směrem se táhla malebná obec s řídkým osídlením