Příloha 9 Svébořice, lipová alej r. 1928 v porovnání se stavem v r. 2009