Příloha 3: Okna, škola r. 1928 v porovnání se stavem v r. 2008