Příloha 6: Kuřívody, koupaliště r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2008