Příloha 4: Hvězdov východní část r. 1920 v porovnání se stavem v r. 2008