Příloha 2: Penzion Heilek r. 1930 v porovnání se stavem v r. 2008